Hur mycket smalfilm finns det på rullen?

Hur mycket smalfilm finns det på rullen?Förhållandet mellan antalet meter Super 8/Dubbel 8 och filmens speltid

På de flesta filmhjul finns det en gradering på sidan som visar ungefär hur många meter film som filmrullen innehåller. De små rullarna som filmerna levererades i från fotolabbet innehåller 15 meter film. Små filmhjul med en diameter på ca 13 cm rymmer ca 60 m film, de större med en diameter på 18 cm kan ta upp till 120 m.

Dubbel 8-filmerna är vanligtvis inspelade med 16 bilder/sekund, vilket svarar mot 3,66 meter/min. Super 8-filmerna har ofta inspelningshastigheten 18 bilder/sekund, vilket svarar mot 4,57 meter/min. I tabellen nedan kan du få en uppfattning om hur mycket smalfilm som finns på filmhjulet och ungefärlig speltid för filmen.

 

Rullens diameter
(cm)
Filmlängd
(m)
Speltid Dubbel 8
vid 16 bilder/sek
(min:sek)
Speltid Super 8
vid 18 bilder/sek
(min:sek)
7,5 15 4:06 3:17
13 60 16:24 13:07
15 90 24:37 19:41
18 120 32:49 26:15

 

För filmnörden eller den som vill ha mer exakt koll på filmlängd/speltid

Om du vill veta mer exakt hur långa dina filmer är så är det mycket enkelt att räkna ut.
En Dubbel 8-film innehåller 80 bildrutor per fot (=0,3048 meter) och en Super 8-film har 72 bildrutor/fot.
Som ren kuriosa kan nämnas att motsvarande siffror för 16 mm- resp 35 mm-filmer är 40 resp 16 bildrutor/fot.

I nedanstående ekvationer är
L = filmens längd i meter
T = filmens speltid i sekunder
bps = antal bilder/sekund som filmen är inspelad i, för D8 ofta 16 bilder/sek och för S8 vanligen 18 bilder/sek

Dubbel 8
T = 262,5 x L / bps
L = bps x T / 262,5

Ex: En 90 meter lång D8-film har speltiden T = 262,5 x 90 / 16 = 1477 sek = 24 min 37 sek

Super 8
T = 236,2 x L / bps
L = bps x T / 236,2

Ex: En 15 min lång S8-film svarar mot filmlängden L = 18 x 15 x 60 / 236,2 = 68,6 meter